technika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocław

Maty drenarskie

Maty drenarskie pełnią głównie funkcję drenarską. Mają zastosowanie przy odwodnieniu ścian oporowych, przęseł mostów i fundamentów. Używane są równieżdo drenażu skarp, wałów przeciwpowodziowych, zielonych tarasów oraz innych konstrukcji inżynierskich wymagających skutecznego odprowadzania wód. Przy budowie tuneli i zbiorników wodnych spełniają również rolę ochrony dla geomembran uszczelniających. Przy budowie składowisk odpadów wykorzystywane są jako drenaż wód opadowych oraz warstwa odprowadzająca dla gazów.