technika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocław

Geotkaniny

Geotkaniny to płaskie geosyntetyki produkowane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych. Najczęściej stosowane są w celu wzmocnienia słabonośnego podłoża w budownictwie komunikacyjnym oraz przy budowie konstrukcji oporowych. Geotkaniny wykorzystuje się do rozdzielenia kruszyw lub gruntu o różnym uziarnieniu. Zastosowanie geotkaniny ogranicza zużycie materiałów kamiennych oraz wydłuża okres eksploatacji konstrukcji. Geotkaniny idealnie nadają się do budowy dróg tymczasowych, leśnych oraz dojazdowych. Geotkaniny stosuje się również do budowy nasypów zbrojonych, murów oporowych oraz do wzmocnienia i poszerzenia nasypów drogowych.