technika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocław

Geokraty komórkowe

Geokraty komórkowe wykonane są z taśmy PEHD o różnej szerokości obustronnie moletowanej. Po rozłożeniu geokrata ma wygląd ” plastra miodu”. Zastosowanie geokraty w budownictwie polega na zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego, przestrzennego i elastycznego, a jednocześnie optymalnie wytrzymałego geosyntetyku.
Ogólne jej zastosowanie to: drogi – remonty, drogi gruntowe, ścieżki leśne – remonty, drogi leśne i tymczasowe, ogrody, trawniki, terasy, erozja skarp, parkingi, place, boiska, podbudowy, drogi kolejowe, mury oporowe, podbudowy rurociągów i kanałów, nabrzeża, rekultywacja i umocnienia skarp, wałów przeciwpowodziowych a także do ochrony linii brzegowej.