technika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocław

Geokompozyty poliestrowe

Geokompozyty poliestrowe zbrojące to połączone ze sobą geowłóknina odpowiadająca za parametry hydrotechniczne i włókna wzmacniające gwarantujące wysokie wytrzymałości. Połączenie tych dwóch materiałów zapewnia maksymalne wykorzystanie ich zdolności do wzmocnienia gruntu z jednoczesnym zachowaniem właściwości filtracyjnych. Geokompozyty poliestrowewykorzystuje się do wzmocnienia słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych oraz do wykonania gruntu zbrojonego. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych. Dzięki zdolności do odprowadzania wody, przyspieszają redukcję parcia wody filtracyjnej w porach gruntu, zwiększają tarcie, a przez to stateczność gruntu zbrojonego.