technika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocławtechnika diamentowa Wrocław

Gabiony plecione oraz zgrzewane (kosze i materace)

Gabiony są prostopadłościennymi koszami, wykonanymi ze skręconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium. W przypadku koszy gabionowych zgrzewanych siatka połączona jest przy pomocy zgrzewów. Gabiony dostarcza się na budowę całkowicie gotowe i złożone na płasko na czas transportu. Wieko montuje się do koszy przy pomocy drutu wiązałkowego, bądź specjalnych, przystosowanych do tego sprężyn W miejscu wbudowania wypełnia się je otoczakami, kamieniami łamanymi lub innym kruszywem. Siatki produkuje się i formuje w elementy skrzyń metodami przemysłowymi. Kosze i materace różnią się między sobą kształtem.
ZASTOSOWANIE:
do umocnień ziemnych (geotechnicznych) w budownictwie lądowym i wodnym (morskim i śródlądowym) jako:

  • zabezpieczenia istniejących lub tworzonych zboczy i skarp przed utratą stateczności
  • powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy (obudowa techniczna)
  • geotechniczne konstrukcje wsporcze i oporowe
  • umocnienia brzegów rzek, kanałów, zbiorników wodnych, brzegów morskich (szczególnie klifów)
  • konstrukcyjne elementy nabrzeży, pirsów itp. budowli i zabezpieczeń inżynierskich
  • w budownictwie mieszkaniowym jako ogrodzenia osiedli bądź domów