Wiercenie w betonie i żelbecie

Wiercenie w betonie i żelbecie przy użyciu wiertnic diamentowych z zastosowaniem wierteł koronowych jest jedną z naszych specjalizacji. Wiercenie przy użyciu techniki diamentowej stosujemy, gdy chcemy uzyskać precyzyjne okrągłe otwory. Wiercenie rdzeniowe zapewnia uzyskanie przewiertów o równych krawędziach i gładkich powierzchniach wywierconego otworu. Zastosowanie diamentowych segmentów umożliwia wiercenie zarówno w betonie i żelbecie jak i w cegle silce czy też asfalcie.

Do wiercenia w betonie i żelbecie wykorzystujemy wiertła koronowe o szerokim wachlarzu średnic. Możliwe jest wykonanie przewiertów o średnicy od 16 mm do 1200 mm. Oferujemy także niestandardowe średnice wiercenia. Jesteśmy w stanie wykonać przewierty o dużej głębokości, dochodzącej do paru metrów, dzięki wykorzystaniu profesjonalnych przedłużek. Dzięki zastosowaniu wiertnic diamentowych jesteśmy w stanie wykonywać przewierty w pionie, poziomie oraz pod żądanym kątem.

Wiercenie w betonie i żelbecie jest metodą bezudarową, w związku z czym nie zachodzi obawa, że podczas wykonywania prac dojdzie do uszkodzenia konstrukcji. Wykorzystanie wody do chłodzenia wiertła powoduje, że wiercenie rdzeniowe jest metodą bezpyłową. Powstały szlam zbieramy przystosowanym do tego celu odkurzaczem przemysłowym o wysokiej sile ssącej.

Ponadto wiertnice diamentowe są urządzeniami elektrycznymi, przez co pozwalają na pracę w pomieszczeniach, w których niemożliwe jest wyłączenie czujek p/poż. Przy metodzie tej zauważalny jest również niski poziom hałasu.

Wiercenie w betonie i żelbecie znajduje zastosowanie w przypadku wykonania przejść w stropach, ścianach czy też fundamentach. Powstałe w ten sposób otwory wykorzystane mogą zostać w celu poprowadzenia instalacji gazowej, wod-kan, czy też elektrycznej, bądź w celu wykonania kanałów wentylacyjnych.

Wiercenie przy pomocy wiertnicy diamentowej umożliwia również wykonanie otworów do montażu przepustów, kotew czy też barierek lub słupków.

Wykorzystanie wierteł koronowych do wiercenia w betonie umożliwia również pobranie próbek tego materiału do analizy.